Šodien pirmdiena, 2015. gada 30. novembris

Mārtiņi, Mārtiņdiena, Mārtiņdienas ticējumi, tradīcijas:


opencredit.lvMārtiņiMārtiņi

Mārtiņi jeb Mārtiņdiena ir saimnieciskā gada noslēgums un ziemas sākuma diena. Mārtiņam, tāpat kā Ūsiņam, kauj gaili, arī vistu. Gaiļa kaušana sekmē zirgu labklājību, bet vistas kaušana - govju.

Beidzoties veļu laikam, lielākajā daļā Latvijas teritorijas sākas ziemas masku gājieni, Mārtiņdienā to sauc arī par Mārtiņa dzīšanu. Mārtiņa dienā bērnu nosaukumi ir dažādi - mārtiņi, budēļi, buduļi, kūjnieki, čigāni u.c.


Latviešu tautas ticējumi un tradīcijas:

Mārtiņa vakarā meitas ar aizsietām acīm un izplestām rokām skrejot uz sētu un ķerot sētas mietus. Cik roku starpā paliekot sētas mietu, tik gadu vēl jāgaidot uz preciniekiem (LTT 19471.)

Mārtiņos iet čigānos, lai varētu sevi izrādīt un arī apskatīt tās mājas, kur varbūt citādi nav iespējams nokļūt (LTT 19492.)~ ~
© Autortiesības 2008-2015 "TRAVELNET.LV". Visas tiesības ir rezervētas.
Ziņu RSS | Afišu RSS |